Tweet

Tweet van de Week - Roelof Bos

Tweet van de Week van 2 juni 2016

@roelof_bos Via een smalle houten trap op de kerktoren van Hallum. Voorbeeld van een dorp dat van krimp nieuwe kansen maakt.

Hallum.png

Krimp en leefbaarheid

Fan mear nei better

De provincie Fryslân heeft te maken met veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Er komen meer ouderen, minder jongeren en daarnaast krimpt de bevolking. Deze veranderingen zijn niet te keren en hebben effect op de leefbaarheid in delen van Fryslân. Om Fryslân vitaal en leefbaar te houden is een andere manier van denken nodig. Niet streven naar meer groei, maar naar kwaliteit. Dit is vertaald in de beleidsopgave 'Fan mear nei better' (2012-2020): kwaliteit van wonen, werken, leven en leren.

Website provincie Fryslân

Profiel Roelof Bos