Tweet

Retweet van de Week - Pieter van Woensel

Tweet van de Week van 5 juni 2016

@PietervWoensel Ministerie IenM ‏@Min_IenM 5 jun.

Nederlandse wegen, vaarwegen, sluizen en bruggen in 2030 volledig #energieneutraal -

Nederlandse infrastructuur.png

Schultz: Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraal

Het Nederlandse hoofdwegennet en waternetwerk draait over veertien jaar volledig energieneutraal. Dit betekent dat nieuwe bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat energie opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen netwerk. De weg en de directe omgeving krijgen een rol bij de energieopwekking. Zonnepanelen en windmolens langs snelwegen, op dijken en sluiscomplexen en bij vaarwegen gaan elektriciteit leveren voor verkeerscentrales en gemaaid bermgras wordt omgezet in groen gas. Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van asfalt dat zorgt voor minder brandstofverbruik en op innovaties zoals een weg die de energie levert aan het verkeer dat er over heen rijdt.

Lees verder

Profiel Pieter van Woensel