Nieuws

Atelier Omgevingsvisie Fryslân zoekt jonge ontwerpers die snel kunnen beslissen

Open Oproep | 25 april 2016

De provincie Fryslân werkt aan de provinciale omgevingsvisie. Ter voorbereiding hierop richt de provincie samen met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal, pop-up kantoren op in Wolvega, Drachten, Dokkum, Franeker en Sneek. Hier onderzoeken ontwerpers samen met experts en betrokkenen de mogelijkheden voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Atelier Omgevingsvisie.jpg

Atelier ZZ is op zoek naar jonge ontwerpers die hier ideeën bedenken, problemen analyseren, dilemma’s aanscherpen, mogelijkheden onderzoeken - en tegelijk kennis en ervaring opdoen. Het Atelier wordt begeleid door architect-stedenbouwkundige Eric Frijters (FABRIC.) en stedenbouwkundige Sandra van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw).
Aanmelden kan tot en met 2 mei.

De opgave
De provincie Fryslân wil haar omgevingsvisie zoveel mogelijk opstellen vanuit de kennis en kunde die in de samenleving aanwezig is. Daarom worden in de laatste week van mei en heel de maand juni vijf ateliersessies georganiseerd waar ontwerpers samen met experts en belanghebbenden de ruimtelijke toekomst van de provincie gaan verkennen. De ateliers vinden plaats in vijf pop-up kantoren (Franeker, Dokkum, Sneek, Drachten en Wolvega). Medio juli worden de resultaten gepresenteerd bij een openbare bijeenkomst in het Provinciehuis in Leeuwarden.

Meer informatie