Tweet

Retweet van de Week – Erik Volmerink

Tweet van de Week van 20-27 april 2016

@erikvolmerink Leegstandmonitor krijgt landelijke vervolg. Eerst feiten en dan handelen.

Leegstandmonitor

Algemene informatie leegstandmonitor Overijssel

Op vrijdag 22 april 2016 is de Leegstandsmonitor Overijssel online gegaan. Deze innovatieve monitor brengt op basis van vier basisregistraties leegstand van vastgoed in Overijssel en Nederland in kaart. De monitor is ontstaan in Noordoost-Twente waar behoefte was om leegstand van vastgoed integraal in beeld te brengen. Bij veel partijen in Nederland bestaat de behoefte aan inzicht in leegstand. Door de provincie Overijssel en het Centraal Bureau voor de Statistiek is nu een eerste prototype leegstandsmonitor gemaakt voor heel Nederland met een uitsnede voor Overijssel en Noordoost-Twente.

Meer informatie

Profiel Erik Volmerink