Tweet

Tweet van de Week - Liesbeth Grijsen

Tweet van de Week van 10-17 februari 2016

Workshop slimme mobiliteit in Overijssel, hoe faciliteren we mobiliteit van onze inwoners.

Slimme mobiliteit

Op 19 februari 2016 is de tweede bijeenkomst Slimme Mobiliteit in Overijssel. Deze bijeenkomst is een vervolg op de druk bezochte bijeenkomst van 13 november 2015 in Deventer waarin op initiatief van de provincie Overijssel wegbeheerders/overheden, kennisinstellingen en landelijke programma’s zoals Beter Benutten en Connecting Mobility de impact van slimme mobiliteit hebben verkend.

Met slimme mobiliteit wordt gedoeld op de ontwikkeling van steeds intelligentere gebruikstoepassingen die reis- en rijgedrag beïnvloeden (denk aan realtime in car reisinformatie, maar ook aan steeds zelfrijdende voertuigen).

Meer informatie Slimme Mobiliteit
Profiel Liesbeth Grijsen

Alle rechten voorbehouden