Janny Rodermond neemt afscheid van het Stimuleringsfonds

28 januari 2016

De Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt bekend dat de huidige bestuurder Janny Rodermond met ingang van 1 september 2016 vertrekt.

Janny Rodermond, foto Hanneke Wetzer

Het Stimuleringsfonds is het rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en e-cultuur, gevestigd in Rotterdam. Rodermond vertrekt omdat haar benoemingstermijn afloopt en ze de pensioengerechtigde leeftijd nadert.
Onder leiding van Janny Rodermond is het Stimuleringsfonds in de afgelopen jaren in omvang en betekenis gegroeid. Met ingang van 2013 is een nieuw type cultuurfonds ontwikkeld dat vrije ruimte creëert voor ontwerpers, makers en kunstenaars, maar ook voor culturele instellingen. Per jaar is er omstreeks 15 miljoen euro beschikbaar voor het subsidiëren van projecten op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland. Daarnaast werkt het fonds aan thematische programma’s op het gebied van talentontwikkeling, internationalisering, stedenbouw, onderwijs en zorg.

Meer informatie

Alle rechten voorbehouden