Tweet

Tweet van de Week - Ada Grootenboer

Tweet van de Week van 27 januari - 3 februari 2016

Ada Grootenboer ?@AdaGrootenboer 28 jan.

Vandaag intentieverklaring #waterberging Volkerak-Zoommeer ondertekend met diverse partners en minister Schultz

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Waterberging Volkerak-Zoommeer: werken aan waterveiligheid in West-Brabant

Het regent steeds vaker en harder, de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. In een land waarvan 26% onder zeeniveau ligt en 55% overstromingsrisico's kent, moeten we altijd alert blijven op waterveiligheid en waterbeheer. De bijna overstromingen in 1993 en 1995 waren een waarschuwing. Om overstromingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, onderneemt waterschap Brabantse Delta overal in West-Brabant verschillende maatregelen. Aan de ene kant versterken we dijken en kaden om het water tegen te houden. Aan de andere kant geven we het water juist meer ruimte op plaatsen waar dat kan. Zo maakt het waterschap in opdracht van Rijkswaterstaat het Volkerak-Zoommeer geschikt als waterberging. Dit wordt de grootste waterberging van Nederland.

Meer informatie waterberging Volkerak-Zoommeer
Profiel Ada Grootenboer

Alle rechten voorbehouden

Media