Voorziening

Deelregeling architectuur: imagining the self-driving city

BETA office for architecture & the city, 2015

BETA constateert dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto’s vergevorderd zijn. Daarbij merkt zij op dat onderzoek naar zelfrijdend vervoer zich vooral in het wetenschappelijke domein bevindt.

Imagining the self-driving city

De aanvrager wil een onderzoek opzetten dat de ruimtelijke gevolgen van deze trend verkent, in beeld brengt en ter discussie stelt. BETA ontwikkelt hiervoor 2 scenario’s; wat als de helft van de voertuigen in de stad zelfrijdend is en wat als alle auto’s zelfrijdend zijn? Naar verwachting leidt dit tot nieuwe ruimtelijke typologieën voor de straat en voor parkeerruimte. Amsterdam dient hierbij als casus. In de startfase scherpt zij de vraagstelling aan, worden relevante partijen betrokken zoals de TU Delft en de gemeente Amsterdam.

Meer informatie
Beta-office

Alle rechten voorbehouden