Tweet

Tweet van de Week - Gerdo van Grootheest

Tweet van de Week van 7-14 december 2015

Maastricht, woonprogrammering

Gerdo van Grootheest ?@GerdoVanG 11 dec.
Nieuwe tijden vragen om een nieuwe woonprogrammering: minder nieuwbouw, meer focus en meer ruimte voor echte vraag.

Stedelijke programmering woningbouw geactualiseerd

De juiste woningen op de juiste plekken

Door de vergrijzing, de ambities en andere ontwikkelingen is de woningbehoefte in zowel Zuid-Limburg als Maastricht veranderd. Die veranderende behoefte heeft de gemeente Maastricht in kaart gebracht. En vertaald naar een toekomstplan over wonen, de zogenaamde woonprogrammering. Deze woonprogrammering heeft als doel de aantrekkelijkheid van Maastricht te versterken als het gaat om wonen. En te zorgen dat de juiste woningen op de juiste plekken worden aangeboden.

Aangezien deze ontwikkelingen niet alleen gelden voor Maastricht, maar voor geheel Zuid-Limburg is regionale afstemming noodzakelijk. Daarom loopt de actualisatie van de woonprogrammering Maastricht parallel aan de regionale structuurvisie Wonen Zuid-Limburg die zojuist is opgesteld in samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg.

Meer informatie Stedelijke programmering woningbouw geactualiseerd
[https://twitter.com/gerdovang Profiel Gerdo van Grootheest

Alle rechten voorbehouden