Voorziening , Landschap

Agrarisch Zorgproject Noorderhoeve

Nominatie Hedy d'Anconaprijs 2016

Een zorgboerderij waar circa tien mensen met een zorgvraag (jonge) koeien verzorgen.

Zorgboerderij De Noorderhoeve, foto Bernard Faber

In een open landschap aan de rand van de Bergense duinen is een tweede locatie voor zorgboerderij De Noorderhoeve gerealiseerd. Het woonzorghuis is gebouwd voor 8 bewoners met een zorgvraag en een medewerkergezin. Behalve een potstal voor jongvee bevindt zich in het stalgebouw een educatieve ruimte waarin belangstellenden geïnformeerd kunnen worden over de bijzondere kwaliteiten van dit project en het omliggende gebied

Plaats: Schoorl
Opdrachtgever: Stichting De Brink
Gebruiker: Zorgboerderij De Noorderhoeve
Architect: negen graden architectuur

Hedy d'Anconaprijs
negen graden architectuur

Alle rechten voorbehouden