Tweet

Tweet van de Week - Nicole Olland

Tweet van de Week van 2 - 9 november 2015

Nicole Olland @OllandN

Goed overleg met @MelanieSvH over Rivierklimaatpark IJsselpoort. Volgende week wordt resultaat officieel bekend.

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen, samen met de gemeenten Arnhem, Westervoort, Rheden en Zevenaar, de gevolgen van klimaatverandering in de IJsselpoort het hoofd bieden. Het gaat om het uiterwaardengebied van de IJssel dat zich uitstrekt van de kop van de IJssel in de gemeente Arnhem, via de gemeenten Westervoort, Rheden en Zevenaar.
De komende 15 jaar wordt gewerkt aan de realisatie van het Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Klimaatverandering als kans voor ruimtelijke ontwikkeling

De visie is gereed. In het Rivierklimaatpark IJsselpoort gaan ruimtelijkeaanpassingen die nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op tevangen, hand in hand met:

  • veilig te wonen en werken,
  • betere toegankelijkheid van de IJsseluiterwaarden,
  • betere verbindingen -groene corridors- voor planten en dieren,
  • kansen voor bestaande bedrijven, en voor nieuwe kleinschalige bedrijvigheid.


Klimaatverandering is een kans om de IJsselpoort mooier te maken.

Meer informatie Rivierklimaatpark IJsselpoort
Profiel Nicole Olland

Alle rechten voorbehouden