Tweet

Tweet van de Week - Gebiedsontwikkeling

Tweet van de Week van 26 oktober – 2 november 2015

Middeldure huurwoningen

Gebiedsontwikkeling @GEBIEDSONTWnu

Vraag naar middeldure huurwoningen het grootst bij jonge huishoudens
Bron: PBL, 13 oktober 2015

De Nederlandse woningmarkt telt weinig huurwoningen in het middensegment (huur tussen ca. € 700 en 900). Verreweg de meeste Nederlanders wonen in een koopwoning of in een sociale huurwoning. Slechts 5% van de totale woningvoorraad is een zogeheten ‘geliberaliseerde huurwoning’. De grootste vraag naar deze huurwoningen is te verwachten van jonge huishoudens tot 35 jaar met een midden- tot hoger inkomen.

Het PBL heeft een ‘quickscan’ gedaan naar de potentiële vraag en aanbod van geliberaliseerde huurwoningen in de toekomst. Het gaat hier om woningen met een huur vanaf ca. € 700, waarvoor geen huurtoeslag kan worden aangevraagd. Het Kabinet wil de ontwikkeling van huurwoningen in het middensegment ondersteunen om zo de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.

Meer informatie
Gebiedsontwikkeling.nu

Alle rechten voorbehouden