Voorziening

Green Deal Scholen van start

Gemeenten: de uitkomsten uit de consultatiefase

Op 10 november vindt tijdens de kennisdag van Ruimte-OK de centrale start van het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen plaats (www.greendealscholen.nl). De ondertekenaars van de Green Deal Scholen - de PO-Raad, VO-raad, VNG, ministeries van OCW, BZK, IenM en EZ, Ruimte-OK en Klimaatverbond Nederland - geven hiermee invulling aan de Green Deal Scholen die vorig jaar is ondertekend. De activiteiten in het uitvoeringsprogramma hebben tot doel schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen, hetgeen moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren.

Verduurzaming Gemeenten
Alle rechten voorbehouden