Landschap

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2015

Stichting Lijn in Landschap, 2015

Jaarboek

Stichting Lijn in Landschap publiceert het jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2015.

Deelregeling Architectuur
€ 9.151

Uit 135 inzendingen zijn door de selectiecommissie 18 projecten gekozen voor publicatie. Deze zijn gerangschikt in vier hoofdthema’s. Volgens de aanvrager is het opvallend dat er alleen gerealiseerde plannen zijn geselecteerd. De projecten laten zien waar vakmanschap toe kan leiden: fraaie en mooie plekken in de stad en kwalitatieve oplossingen voor urgente, civieltechnische vraagstukken. In het thema ‘Met vaste hand’ staan vijf projecten centraal waarin langdurig en consequent gewerkt is volgens een vooropgesteld goed ontworpen plan. In ‘Publiek maken’ heeft de selectiecommissie zeven plannen gekozen die het ontsluiten van ontoegankelijke of verwaarloosde plekken als onderwerp hebben. In ‘De dijk’ behandelt de publicatie drie projecten voor en over dijken. In het vierde thema ‘Nieuw speelveld’ kijkt de commissie naar stedelijke vernieuwingsplannen die zonder sterke centrale regie tot stand zijn gekomen. In de begeleidende essays is er aandacht voor het succes van het opdrachtgeverschap in Vlaanderen, een interview met Maarten Hajer en een essay over de marginalisering van het vak. De publicatie verschijnt tweetalig in zowel een gedrukte als digitale versie.

Meer informatie

Alle rechten voorbehouden