Tweet

Retweet van de Week - Wim Hermans

Tweet van de week van 19-26 oktober 2015

Erfgoed als vliegwiel voor dorpsontwikkeling

Ruimtevolk, Erfgoed als vliegwiel voor dorpsontwikkeling

Burgerinitiatieven rondom erfgoed in krimpregio's kunnen van onschatbare waarde zijn, mits die waarde ook wordt gezien door overheden en de erfgoedsector.

Burgerinitiatieven zijn er in velerlei vormen, maar erfgoed als onderwerp van een burgerinitiatief is een thema dat nog wat onderbelicht is. En dat terwijl erfgoed vaak een aanleiding is voor bewoners om in actie te komen en dit zelfs kan dienen als vliegwiel voor een veel grotere betrokkenheid bij het dorp. Hoogste tijd dat overheden én de erfgoedsector wakker worden.

Het Limburgse landschap is met zijn monumentale vakwerkhuizen, vele kerken en kloosters en sfeervolle landschapselementen een cultuurhistorisch waardevol gebied. Erfgoed maakt deel uit van de kwaliteiten van dit gebied en het is een zichtbare vorm van de Limburgse cultuur en identiteit. In dit landschap onderzocht ik in het kader van mijn stageproject ‘Burgerkracht in Limburg’ tien burgerinitiatieven op het gebied van erfgoed. En dat is slechts het topje van de ijsberg, er zijn veel initiatieven op het gebied van erfgoed in Limburg.

Meer informatie
Profiel Wim Hermans

Alle rechten voorbehouden