Landschap

Staatsbosbeheer regio Noord met het Drentsche Aa gebied

Genomineerde Gouden Piramide 2015

Met bescheiden ingrepen heeft de opdrachtgever zich ingespannen om de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het stroomgebied van de Drentsche Aa beter tot haar recht te laten komen.

Landschapsplan Drentsche Aa en locatie van deelprojecten (30,000 ha)Beeld: Strootman Landschapsarchitecten

Voor verschillende deelgebieden werden inrichtings- en beheerplannen ontwikkeld. De ruimtelijke samenhang in het landschap is beter zichtbaar gemaakt en op zes plaatsen zijn belvedères opgericht. Het langjarige project is een demonstratie van de Belvedère-gedachte: het bijeenbrengen van de ‘natuurwereld’ en de ‘erfgoedwereld’.
Ontwerp: Strootman landschapsarchitecten Amsterdam

Meer informatie Genomineerden Gouden Piramide 2015

Alle rechten voorbehouden