Landschap , Woningbouw

Genomineerden Gouden Piramide 2015 bekend

13 mei 2015

Slideshow

Onder leiding van Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, heeft een jury uit 42 inzendingen vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2015. Het thema van deze ronde is gebiedsontwikkeling.

Kustwerk Katwijk, foto Cor Schaap

De genomineerde opdrachtgevers zijn

Schipper Bosch met Industriepark Kleefse Waard
De opdrachtgever heeft een bestaand bedrijventerrein getransformeerd tot een vitale gemeenschap van bedrijven die bijdragen aan een duurzame wereld.

Hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Katwijk met Kustwerk Katwijk
Vanwege de noodzakelijke kustversterking, en om een einde te maken aan de ongewenste situatie van een waterkering die dwars door het dorp liep, hebben het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Katwijk een nieuwe waterkering langs de boulevard aangelegd.

Opdrachtgevers Havenkwartier met het Havenkwartier Deventer
Een aanvankelijk plan om het Havenkwartier op basis van een traditioneel masterplan te herontwikkelen, werd in 2006 door de gemeente ingetrokken. In plaats daarvan werd het gebied in handen gegeven van pakweg driehonderd kleine gebruikers en investeerders.

Kunstvereniging Diepenheim met de Heerlijckheid Diepenheim
Al jaren nemen in Diepenheim kunst en cultuur een belangrijke plaats in. Met de Heerlijckheid Diepenheim hebben de vrijwilligers van de Kunstvereniging deze identiteit nog sterker in het Twentse stadje verankerd.

Staatsbosbeheer regio Noord met het Drentsche Aa gebied
Met bescheiden ingrepen heeft de opdrachtgever zich ingespannen om de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het stroomgebied van de Drentsche Aa beter tot haar recht te laten komen.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De jaarlijks toe te kennen Rijksprijs bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro, een trofee en een architectuurplaquette. In een publicatie worden de beste inzendingen van de prijsronde gepresenteerd. De winnaar wordt bekendgemaakt op zaterdag 21 november 2015. Voor nadere informatie: André Mol, Atelier Rijksbouwmeester, 06 11341765, andre.mol@rijksoverheid.nl

Meer informatie
Gouden Piramide

Alle rechten voorbehouden