Micro: Hoe te plannen voor kleinschalige bedrijvigheid?

bestuurlijke bijeenkomst | 7 september 2015 | 12:00 - 17:00 | Theater Boemel 76 | Spoorzone Tilburg

Kleine bedrijven hebben zo hun eigen vestigingswetmatigheden en dat is niet altijd op ogenschijnlijk voor de hand liggende locaties. Wist u bijvoorbeeld dat de hoogste concentraties kleine bedrijven soms te vinden zijn in Vinexwijken en herstructureringsgebieden?

MicRO

Sinds de eeuwwisseling is kleinschalige bedrijvigheid enorm in opkomst. MicRO is een onderzoek naar de ruimtelijke consequenties van deze ontwikkeling. Waar vestigen al die start-ups zich en waarom? En sluit de bijbehorende ruimtevraag aan op de beschikbare werkmilieus? Bureau Nieuwe Gracht onderzocht deze vragen in samenwerking met BuroCerutti en de Universiteit Utrecht en ontdekte dat er generieke lessen te trekken zijn uit het vestigingsgedrag van start-ups, vooral in middelgrote gemeenten met gevarieerde woonmilieus. Op maandag 7 september 2015 werden de resultaten in Tilburg gepresenteerd.

Nieuwe, kleinschalige dynamiek
Sinds de economische crisis van 2008 is de reguliere stedelijke groeimachinerie in Nederland ontregeld. Het jaarlijkse aantal nieuw gebouwde woningen nam af met 30% en de uitgifte van bedrijventerreinen werd meer dan gehalveerd. Maar liefst 17% van de voorraad aan kantoren staat leeg, net als 9% van de bestaande winkelpanden.
Die getallen houden ons allemaal zodanig bezig, dat we bijna over het hoofd zouden zien dat al ruim tien jaar sprake is van de opkomst van een compleet nieuwe - veel kleinschaliger - stedelijke dynamiek. Begonnen rond de eeuwwisseling is deze sindsdien steeds sneller toegenomen, wat vooral tot uitdrukking komt in het aantal start-ups. Hun aantal overtrof zelfs in de zwaarste crisisjaren ruimschoots het aantal bedrijven dat failliet ging.

Meer informatie

Alle rechten voorbehouden