Voorziening

Nieuw handboek voor verbouwen van scholen

bijeenkomst | 10 juni 2015 | 14:30 - 17:00

Het verbouwen van een schoolgebouw is een ingewikkelde aangelegenheid voor schoolbesturen. De Scholenbouwatlas biedt hulp.

Brede School Nieuwstraat

Brede School Nieuwstraat Rotterdam. Ontwerp: Arconiko architecten. Foto: Jean Paul Mioulet

Alle rechten voorbehouden

Dit nieuwe handboek geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont honderd inspirerende voorbeelden van verbouwingen in Nederland. Het boek wordt op 10 juni gepresenteerd tijdens een symposium in Rotterdam. De Scholenbouwatlas is een project van het Atelier Rijksbouwmeester, Kenniscentrum Ruimte-OK, TU Delft, PO Raad, BNA en Architectuur Lokaal.

De komende jaren zullen in Nederland honderden basisscholen moeten worden verbouwd. Voor schooldirecteuren en schoolbesturen is het verbouwen van ‘hun’ school een ingewikkelde opgave waarbij veel komt kijken. Voorbeelden van (hoogwaardig) verbouwde scholen worden tot op heden nog nauwelijks gepubliceerd. Vanaf 10 juni komt daar verandering in. Op dat moment verschijnt de boekvorm van de Scholenbouwatlas. De Scholenbouwatlas speelt in op de grote behoefte aan informatie over verbouwen. Het brengt de actuele verbouwingsopgave van gebouwen voor basisonderwijs en kindcentra in beeld en laat zien welke mogelijkheden bestaande, verouderde onderwijsgebouwen bieden voor het geven van eigentijds onderwijs. Naast inspirerende voorbeelden uit de praktijk bevat het boek ook essays waarin de urgentie, achtergronden en de belangrijkste actoren van de verbouwopgave worden benoemd. Tijdens de bijeenkomst is er ook veel ruimte voor gesprek en uitwisseling van ervaringen.

Meer informatie

Alle rechten voorbehouden