Tweet

Tweet van de Week - Erik Ronnes

Retweet van de Week van 28 september - 5 augustus 2015

@ErikRonnes Binnenlands Bestuur @BBnieuws 36 min.36 minuten geleden

Binnensteden verliezen inwoners

Bevolkingskrimp

Over de hele linie hebben de steden de groei van hun inwonertal te danken aan de uitbreidingswijken die na 2000 zijn gebouwd. In de 'oude' kommen is er sprake van een bescheiden groei of zelfs een daling. De bevolkingskrimp is het grootst in de kommen van Sittard-Geleen, Zoetermeer en Heerlen: tussen de 7 en 9 procent. Lees meer

Profiel Erik Ronnes
Binnenlands Bestuur

Alle rechten voorbehouden