Tweet

Tweet van de Week - Jeroen Niemans

Tweet van de Week van 13 - 20 september 2015

Kansen revolving funds, crowdfunding

Jeroen Niemans @jhlniemans
kansen revolving funds, crowdfunding, ingroeimodellen in de praktijk van organische gebiedsontwikkeling onderzocht http://us6.campaign-archive1.com/?u=bd8fa95cb172744766d9d68d0&id=9534bf0d4f&e=ac553d98a3

Nieuwe financieringsvormen in gebiedsontwikkeling

Welke waarde hebben crowdfunding, fondsvorming en ingroeihuur in de praktijk?

Financiering wordt steeds vaker genoemd als één van de grootste bottlenecks in gebiedsontwikkeling. De tijd van grote financiële injecties en dito winsten in de gebouwde omgeving is voorbij. Maar ook het op kleinere schaal vormgeven en onderhouden van de ruimte kost geld. Hoe financier je in deze tijd organische gebiedsontwikkelingen? Waar komt dat geld vandaan, met andere woorden welke financieringsvormen zijn er en hoe zet je deze in?

Meer informatie
Profiel Jeroen Niemans

Alle rechten voorbehouden