Tweet

Tweet van de Week - Kees Wassenaar

Tweet van de Week van 6 - 13 september 2015

Kees Wassenaar, Duurzame Verstedelijking

Kees Wassenaar @KeesWassenaar
Vanmiddag infobijeenkomst @ruimteZH over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Gaat over slim ruimtegebruik en beter benutten #LadderZH

De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat voor onder meer bestemmingsplannen de treden van de ladder moet worden doorlopen. Deze handreiking ondersteunt decentrale overheden bij de toepassing van de ladder. Meer informatie 'ladder voor duurzame verstedelijking'

@RuimteZH: Slim gebruik maken van ruimte en leegstand tegengaan door hergebruik en functieverandering. Een aantrekkelijke en concurrerende provincie. Meer informatie Ruimte Zuid-Holland

Profiel Kees Wassenaar

Alle rechten voorbehouden

Media