Tweet

Tweet van de Week - Albert van der Ploeg

Tweet van de Week van 23-30 augustus 2015

Albert van der Ploeg @AlbertvanderPlo

Terpdorp Holwerd

Het Friese terpdorp Holwerd heeft flink last gehad van bevolkingskrimp en wegtrekkende gezinnen. Door verschillende initiatieven wordt deze trend gekeerd. Huizen worden opgeknapt met geld uit een stimuleringsfonds waarin provincie en gemeente geld hebben gestort. Daarnaast bestaat er het ambitieuze plan om de dijk door te steken, een sluis aan te leggen en een deel van het land onder water te zetten. Daarmee wordt Holwerd verbonden met de Waddenzee en worden recreatie en toeristen aangetrokken.

Meer informatie, artikel FD: Terpdorp Holwerd raakt in positieve spiraal
Profiel Albert van der Ploeg

Alle rechten voorbehouden

Media