Tweet

Tweet van de Week - Margreet van Gastel

Tweet van de Week van 26 juli-2 augustus 2015

@vanGastel De gongslag van de Nationale Klimaatcoalitie ter opening van de AEX. Of is het de noodklok? Mooi om bij te zijn.

Nederlandse Klimaat coalitie luidt gong voor klimaat neutrale toekomst!

De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van MVO Nederland, Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel van de Klimaatcoalitie is om, samen met andere organisaties, versneld werk te maken van een klimaatneutrale samenleving. Sinds de start hebben al circa 250 organisaties, instellingen, overheden, NGO’s zich aangesloten en toegezegd uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren.

Meer informatie Klimaatcoalitie
Profiel Margreet van Gastel

Alle rechten voorbehouden