Tweet

Tweet van de Week - Peter Glas

Tweet van de Week van 7 - 14 juni 2015

Peter Glas

Peter Glas @PCGGlas heeft geretweet
Melanie Schultz ?@MelanieSvH

Vandaag tweede dag behandeling omgevingswet. Nu mijn reactie op de Kamervragen. Dan nog een keer plenair en dan kan er gestemd worden!

Herziening omgevingsrecht - stand van zaken

Het omgevingsrecht moet eenvoudiger en beter worden. Minister Schultz (IenM) wil wetten, zoals de Wro, Wabo en de Tracéwet, vervangen door een wet die de belangrijkste delen van het omgevingsrecht zowel procedureel als materieel omvat: de Omgevingswet.

De nieuwe wet regelt met prioriteit:

  • het versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke domein (advies commissie-Elverding)
  • de integratie van plannen en toetsingskaders
  • het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte
  • het doelmatig uitvoeren van onderzoek

De VNG staat positief tegenover een nieuwe Omgevingswet. Het is echter geen automatische garantie voor een oplossing van alle knelpunten in het omgevingsrecht. De VNG heeft met hulp van gemeenten een reactie gegeven op het concept-wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel Omgevingswet is 17 juni 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 29 oktober heeft de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan de minister. Deze zijn op 18 februari 2015 beantwoord en er is een eerste visie gegeven op hoe de AMvB’s onder de Omgevingswet eruit komen te zien.

VNG Omgevingswet
Profiel Peter Glas

Alle rechten voorbehouden