Tweet

Tweet van de Week - Leo Stehouwer

Tweet van de Week van 24-31 mei 2015

Bedrijventerreinen

Leo Stehouwer @leostehouwer

Interessant publicatie voor ieder gemeentebestuurder. - De markt voor bedrijventerreinen http://www.platform31.nl/publicaties/de-markt-voor-bedrijventerreinen#.VWbzV1z6UoA.twitter

Bedrijventerreinen worden vaak geassocieerd met leegstand, verloedering en verrommeling. Om van dit imago af te komen, riep de Taskforce (Her)structurering Bedrijventerreinen in 2008 op om de markt van bedrijventerreinen te gaan hervormen. Deze publicatie laat zien wat er de afgelopen jaren is gebeurd: bedrijventerreinen zijn op grote schaal geherstructureerd, de overheid speelt een andere rol en kijkt met een meer zakelijke blik op bedrijventerreinen, terwijl de rol van ondernemers en vastgoedeigenaren belangrijker is geworden.

Profiel Leo Stehouwer
Meer informatie

Alle rechten voorbehouden