Tweet

Tweet van de Week - Wethoudersvereniging

Tweet van de Week van 31 mei - 7 juni 2015

#D1000

Wethoudersvereniging @wethouders

#D1000: eerste opbrengsten lokale democratie staan inmiddels op de site. http://lokaledemocratieinbeweging.nl/d1000-eerste-opbrengsten-lokale-democratie

Democratie 1000

Op maandag 1 juni 2015 buigt een grote groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen zich in Apeldoorn over de staat van de lokale democratie. Zij nodigen daarbij een aantal ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers uit om aan dit gesprek van 1000 mensen deel te nemen onder het motto…

“Wat vragen nieuwe taken en een veranderende samenleving van de lokale overheid en wat betekent dit voor het functioneren van de lokale democratie?”

Het doel van de Democratie1000 (D1000) is een goed gesprek over de lokale democratie, met als resultaat gezamenlijk ontwikkelde plannen voor versterking van die lokale democratie. Duizend mensen uit het hele land komen op 1 juni - de dag voor het VNG Jaarcongres - bij elkaar om de uitdagingen, kansen en vraagstukken rondom de lokale democratie te bespreken. De opzet van deze dag maakt dat de deelnemers samen de agenda maken en die ook samen gaan uitvoeren.

De D1000 is geïnspireerd op de G1000, zoals die in diverse plaatsen in Nederland en België al succesvol heeft plaatsgevonden. David Van Reybrouck, auteur van ‘Tegen verkiezingen’ en initiatiefnemer van de G1000 in België is bij de D1000 aanwezig.
Meer informatie
Wethoudersvereniging

Alle rechten voorbehouden