Tweet

Tweet van de Week - Erik Ronnes, retweet Binnenlands Bestuur

Tweet van de Week van 10 - 17 mei 2015

Erik Ronnes @ErikRonnes
Binnenlands Bestuur @BBnieuws

Krimpgebieden ideaal voor nieuwe ondernemers http://bit.ly/1cGR4uq

Krimpregio’s blijken ideale vestigingsplaatsen voor nieuwe ondernemingen. Startende ondernemers kiezen bewust voor vestiging op het platteland en vergroten daarmee de leefbaarheid van krimpgebieden.

Onderzoek in Noordoost-Engeland en Drenthe

Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfskundige Heike Delfmann, die eind april promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Delfmann onderzocht de rol van ondernemerschap binnen krimpgebieden, met speciale aandacht voor gebieden waarin sprake is van vergrijzing. ‘Het idee is dat ondernemers in krimpgebieden voor zichzelf beginnen omdat ze hun vaste baan verliezen en vervolgens niet kunnen of willen verhuizen. Maar dat beeld heb ik in mijn onderzoek niet gevonden’, aldus Delfmann, die casestudies deed in Northumberland (Noordoost-Engeland) en het Drentse Westerveld.

Meer informatie
Profiel Erik Ronnes

Alle rechten voorbehouden