Tweet

Tweet van de Week - Roeland van der Schaaf

Tweet van de Week van 20 - 27 april 2015

Werken aan de Stad

Roeland van der Schaaf @roelandvdschaaf
De toekomst van de stad - http://tinyurl.com/k2mjvpn nieuwe ontwikkelingsagenda voor 050

Het wordt tijd om het ontwikkelingsperspectief van de stad te herijken. Economische verandering, sociale uitdagingen en nieuwe ruimtelijke vraagstukken vragen om een nieuw verhaal. Het college van Groningen wil daar samen met de Stadjers in de Agenda voor stad en regio het komende jaar inhoud aan geven.

Voor meer informatie klik hier
Profiel Roeland van der Schaaf

Alle rechten voorbehouden