Tweet

Tweet van de Week - Gerdo van Grootheest

Tweet van de Week van 23-30 maart 2015

Gerdo van Grootheest @gerdova
Even een cappuccino bij nieuwste horeca-aanwinst van Maastricht: brasserie Tapijn op de Tapijnkazerne! #herbestemming

Na een lang onderhandelingsproces met het Rijk is de Tapijnkazerne per 1 oktober 2013 officieel in eigendom gekomen van de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn (gezamenlijk) eigenaar van de gebouwen. De gemeente is eigenaar van de onbebouwde ruimte.

Tapijnkazerne
Profiel Gerdo van Grootheest

Alle rechten voorbehouden