Vernieuwing

Stadslab Water, Dordrecht

Experimenteren met Stadslabs, Open Oproep Stimuleringsfonds

De gemeente Dordrecht wil de stad aanpassen aan de verwachte klimaatverandering. De gemeente heeft een zogenaamde stresstest uitgevoerd om te zien waar in de stad een wateropgave is, dat wil zeggen waar met een extreme bui wateroverlast kan plaatsvinden.

Afbeelding1.png

De resultaten hiervan kwamen vlak na de hevige regenbui van vorig jaar eind augustus. Het platform Duurzaamheid Dordrecht heeft de overlast bij het Damplein als testcase gekozen om mee te denken over de mogelijke maatregelen die getroffen zouden kunnen worden bij de herinrichting van dit plein. Het resultaat van het Stadslab in de Dordtse Ruimte is een aangepast ontwerp voor herinrichting waarin klimaatbestendigheid en het aantrekkelijk maken van het plein zo optimaal mogelijk zijn geïntegreerd. Het Stadslab heeft de wensen van de omwonenden op het gebied van een duurzame ruimtelijke inrichting ondersteund in het ontwerpproces. Ontwerpend onderzoek wordt ingezet om de wensen, ideeën en expertise van de betrokken partners en burgers bij elkaar te brengen en te vertalen naar inspirerende ruimtelijke concepten.

Opdrachtgever Platform Duurzaamheid Dordrecht
Betrokken leadpartners Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Betrokken andere partners Plein06, de gemeente Dordrecht, UNESCO-IHE
Website Platform Duurzaam Dordrecht; Plein06

Alle rechten voorbehouden