Tweet

Tweet van de Week - Rein Munniksma

Tweet van de Week van 16-23 februari 2015

Rein Munniksma

Rein Munniksma @ReinMunniksma
Vandaag een bijzonder gesprek geleid met de Koning en Koningin over windmolens in de Veenkoloniën. Stof tot nadenken.

In het noordelijk deel van de Veenkoloniën komt een windpark van 150 MW, De Drentse Monden en Oostermoer. Het Rijk heeft als eerste stap in het MER-proces stap de gebieden uit de gebiedsvisie van de provincie Drenthe verkent. Aan het College van Rijksadviseurs is gevraagd een visie te geven op de landschappelijke inpassing van windmolens in het gebied. Inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan het windpark.

De tegenstanders van windpark De Drentse Monden hebben zich verenigd in Platform Storm.

Informatie De Drentse Monden
Informatie Platform Storm
Profiel Rein Munniksma

Alle rechten voorbehouden