Landschap , Woningbouw

Proyecto Roble in Berkel-Enschot

Duurzaamheid als inspiratie

Proyecto Roble_Équipe architectuur en urbanisme. foto René de Wit

Uit het Juryoordeel:
Met de uitbreiding van het hoofdkwartier van zijn hoveniersbedrijf toont van Helvoirt zich een bevlogen bouwheer die bereid is ver te gaan om zijn idealen in praktijk te brengen. Af en toe lijkt hij zelfs zijn architect de loef te hebben afgestoken. Ook op het proces heeft hij een stevige greep gehouden, met een weloverwogen keuze om niet vanuit het keurslijf van een blauwdruk te werken, en om in plaats van een hoofdaannemer een team van ‘co-makers’ om zich heen te verzamelen.

De opdrachtgever heeft voor de uitbreiding van zijn hoveniersbedrijf een duidelijk keuze voor kwaliteit en duurzaamheid gemaakt. Dit had invloed op de organisatie van het proces. De nadruk lag op co-creatie om van zoveel mogelijk partijen de inbreng te optimaliseren. De opdrachtgever koos voor het werken met een bouwteam met acht min of meer gelijkwaardige co-makers. In het startdocument was een centrale plaats weggelegd voor het principe van cradle to cradle. De uitbreiding kreeg uiteindelijk het aanzien van een archetypische agrarische loods die tegelijk kas en kantoor is.
De duurzame maatregelen die zijn genomen komen tot uitdrukking in onder andere een systeem van passieve klimatisering op basis van low-tech verwarming, ventilatie en koeling, door het gebruik van zonnecellen en het gebruik van een helofytenfilter op het dak. Een andere vorm van duurzaamheid is het hergebruik van materialen zoals stoelen, onderstellen van tafels, trapleuningen voor de deurgrepen een verwarmingsbuis voor de tijdschriftenkast.

Gegevens
Locatie: Berkel-Enschot
Planvorming en realisatie: 2007-2012
Opdrachtgever: dhr. Bert van Helvoirt (SHFT BV en Van Helvoirt Pensioen BV)
Partners: mevr. Annie van Helvoirt - van der Steen (van Helvoirt Pensioen BV)
Ruimtelijk ontwerp: Équipe voor Architectuur en Urbanisme
Programma: uitbreiding hoveniersbedrijf

Gouden Piramide

De Gouden Piramide
De Gouden Piramide, Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt – in oneven jaren voor gebiedsontwikkeling en in even jaren voor architectuurprojecten. Architectuur Lokaal verrichtte ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs.

Alle rechten voorbehouden