Artikel

Pier Vellinga reikt klimaatprijs ‘De Peilstok’ uit bij Hitte in de delta

Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving: daarvoor vraagt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht met De Peilstok 2014. De Peilstok is een prijs in het kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Op 28 november reikt prof. dr. ir. Pier Vellinga, hoogleraar Climate Change en voorzitter Kennis voor Klimaat, De Peilstok 2014 uit tijdens de manifestatie Hitte in de delta van Architectuur Lokaal over opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat, op 28 november 2014.

Peilstok
Alle rechten voorbehouden