Artikel

Raadsverkiezingen van invloed op aanbestedingen architectuur

Tweede kwartaalbericht 2014

In het tweede kwartaal 2014 hebben gemeenten minder architectuuropdrachten aanbesteed, procedures stilgezet of zelfs afgeblazen. Hiernaast zetten gemeenten in toenemende mate incidentele adviseurs in bij de aanbestedingsprocedures, ten koste van gevestigde adviesbureaus. Het aantal aanbestedingen blijft echter gelijk door een toename van opdrachten van het rijk en van onderwijsinstellingen.

142ekwbericht
Alle rechten voorbehouden