Opdrachtgeversschool Klimaatbestendige Steden: Eindhoven

Publiek Opdrachtgeverschap voor Bestuurders

Informatie

Publiek opdrachtgeverschap in een veranderend landschap en een veranderend klimaat van, voor en met wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders.

Het onstuimige zomerweer maakte in een klap duidelijk dat Nederland nog lang niet klaar is voor onverwachte piekbuien. Hoe kun je als bestuurder inspelen op een veranderend klimaat?

In september en oktober 2014 organiseert Architectuur Lokaal twee masterclasses in Amersfoort en Eindhoven. Met medewerking van Annemarie Moons en John Steegh (ambassadeurs van de Klimaatbestendige Stad), Adri Bom-Lemstra (hoogheemraadschap Delfland), diverse wethouders en deskundigen op het gebied van water, hitte, ontwerp en kostenbeheersing. Op 1 en 2 oktober zal de Opdrachtgeversschool in Eindhoven plaats vinden. Meer informatie en aanmelding