Wethouder

F. (Froukje) de Jonge

Almere

CDA

Portefeuille

  • Participatie, Werk en Inkomen (transities Participatiewet)
  • Integratie en diversiteit
  • Armoedebeleid
  • Schulddienstverlening
  • Arbeidsmarktbeleid (jeugd- en seniorenwerkloosheid en beschutte werkvormen)
  • Vrouwenopvang
  • Coördinatie huiselijk geweld
  • Publiekszaken
  • HRM
F. (Froukje) de Jonge
Alle rechten voorbehouden