Wethouder

T. (Tjeerd) Herrema

Almere

PvdA

Portefeuille

  • Beleid wonen (inclusief particulier opdrachtgeverschap)
  • Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling (incl. Welstand)
  • Grondbeleid (inclusief grondbedrijf)
  • Floriade
  • Growing Green Cities
  • Integrale wijkaanpak
  • Verkeer en Vervoer
  • Groen blauw casco en Waterbeleid
  • Almere 2.0 (inclusief coördinatie Fonds Verstedelijking Almere)
  • Stedelijke regie (programmering, AROMA, Meerjarenperspectief grondexploitaties, bestuurlijke voortgangsrapportages)
T. (Tjeerd) Herrema
Alle rechten voorbehouden