Wethouder

R. (René) Peeters

Almere

D66

Portefeuille

 • Jeugd & Gezin (inclusief transitie Jeugdzorg)
 • WMO/AWBZ
 • Jeugdbeleid
 • Sluitende aanpak Jeugd (zorg en onderwijs)
 • Beschermd Wonen
 • Onderwijs
 • Laaggeletterdheid
 • Coördinatie onderwijs en arbeidsmarkt
 • Innovatie
 • Bestuurlijke vernieuwing (waaronder participatie)
 • Welzijn (incl. vrijwilligers)
 • JeugdFloriade
 • Sport
 • Publieke gezondheid
R. (René) Peeters
Alle rechten voorbehouden