Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Organisatie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opereert binnen de context van het cultuurbeleid en richt zich op alle ontwerpende disciplines en e-cultuur in brede zin. Het Stimuleringsfonds verstrekt projectsubsidies om de inhoudelijke kwaliteit binnen het werkveld van architectuur, stedenbouw, landschap, productvormgeving, grafische vormgeving, mode en e-cultuur te versterken, innovatie en cross-sectoraal werken te bevorderen en ondernemerschap te professionaliseren.

Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. Namens het kabinet heeft het Ministerie van OCW samen met I&M de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016 ‘Werken aan ontwerpkracht’ uitgebracht (AAARO). De Actieagenda zet in op de versterking van ontwerpkracht en -kwaliteit bij regionale en lokale overheden, ontwerpers, marktpartijen en particulieren. Via de AAARO-programma’s Zorg en Scholenbouw, Stad en Regio, Stedelijke Transformaties en Innovatieve Vormen Opdrachtgeverschap ondersteunt het Stimuleringsfonds initiatieven die zich bezighouden met urgente opgaven rond deze thematiek. Daarnaast wordt in opdracht van de Ministeries van OCW en BZ met steun van EZ een programma opgezet dat focust op internationale marktverruiming. Binnen het Innovatieve Vormen Opdrachtgeverschap wordt gewerkt aan een vervolgproject op het Energieke Stad platform (www.deenergiekestad.nl). Daarnaast is in het programma ‘Zorg en scholenbouw’ de Hedy d’Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur 2014 georganiseerd. Voor de zomer 2015 zal een nieuwe oproep voor deelname aan de Hedy d'Ancona-prijs 2016 verstuurd worden. In 2013 heeft het Stimuleringsfonds drie open oproepen uitgeschreven, inmiddels zijn een aantal voorstellen geselecteerd.

De Attractieve Regio de vraag om integrale visies te ontwikkelen voor het verbeteren van de regionale samenhang tussen economie en ruimte. Stedenbouw zonder Grondopbrengsten welke ideeën en strategieën kunnen ontwerpers ontwikkelen voor een grondige herziening van de publieke stedenbouw en het delen van nieuwe praktijken. Zelforganisatie in de Zorg een oproep aan ontwerpers om bewoners met een zorgvraag te helpen op basis van zelforganisatie hun eigen zorgomgeving te creëren.

Begin 2014 werden binnen dit AAARO-programma nog twee open oproepen uitgeschreven. Eén op het vlak van zorginterieurs en één op het gebied van nieuwe leeromgevingen. Sleutelen aan het Metabolisme van de Stad een oproep om te onderzoeken op welke wijze in specifieke stedelijke gebieden of regio’s de circulaire economie kan worden bevorderd. Ontwerpen aan de Smart City de vraag om experimentele casestudies te ontwikkelen op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en technologie, die de leefkwaliteit in brede zin vergroten. Experimenteren met Stadslabs gevraagd werden voorstellen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van Stadslabs die werken aan actuele ruimtelijke opgaven.