Artikel

Waarom & voor wie?

Waaaro?Daaaro!

Alle projecten en discussies die verband houden met de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) zijn gekoppeld aan een concrete locatie op de interactieve kaart op de homepage. Vandaar de naam van deze website: Waaaro?Daaaro!

Almere CPO

Waarom?

Het architectuurbeleid 2013–2016 is door het kabinet vastgesteld onder de noemer Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO).

Maar waar kun je zien hoe dat werkprogramma er in de praktijk uit ziet, en wie werken daaraan mee? Welke plannen maken ontwerpers? En voor welke opdrachtgevers? Welke ruimtelijke thema's spelen in de provincies en gemeenten? En wat is de rol van een wethouder daarbij?

Alle projecten en discussies die verband houden met de AAARO zijn gekoppeld aan een concrete locatie op de kaart. Vandaar de naam van deze website: Waaaro?Daaaro!

Waaaro?Daaaro! volgt de programma’s die het kabinet met de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) in gang heeft gezet voor de jaren 2013 tot en met 2016. Het Ministerie van IenM werkt voor de uitvoering van de programma's waarvan zij trekker is, samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Technische Universiteit Delft, de Academies van Bouwkunst, Atelier Rijksbouwmeester en Architectuur Lokaal.

Voor wie?

Waaaro?Daaaro! is bedoeld voor iedereen die met ontwerp en inrichting van Nederland te maken heeft – en vooral voor opdrachtgevers en ontwerpers. De site laat zien hoe door de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) gewerkt wordt aan ontwerpkracht.

Het architectuurbeleid 2013–2016 is door het kabinet vastgesteld onder de noemer Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO). Maar waar kun je zien hoe dat werkprogramma er in de praktijk uit ziet, en wie werken daaraan mee? Welke plannen maken ontwerpers? En voor welke opdrachtgevers? Welke ruimtelijke thema's spelen in de provincies en gemeenten? En wat is de rol van een wethouder daarbij? Alle projecten en discussies die verband houden met de AAARO zijn gekoppeld aan een concrete locatie op de kaart. Vandaar de naam van deze website: Waaaro?Daaaro!

 

Alle rechten voorbehouden