Wethouder

Burgemeester F. (Franc) Weerwind

Almere

D66

Portefeuille

  • Coördinatie integraal veiligheidbeleid, inclusief bestuurlijke handhaving
  • Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid
  • Politie
  • Brandweer
  • Crisis- en rampenbestrijding/organisatie
  • Vergunningverlening, toezicht (voor zover vallend onder het bevoegd gezag van de burgemeester)
  • Straatnaamgeving
  • Internationale betrekkingen, inclusief ontwikkelingssamenwerking
  • (Coördinatie) Communicatie
  • Stadsarchief
F. (Franc) Weerwind
Alle rechten voorbehouden