Ruimte

Organisatie

Ruimte OK

Onafhankelijke adviesorganisatie voor ontwikkeling, financiering en organisatie van huisvesting voor onderwijs en kinderopvang.
Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang is een initiatief van de PO-raad, VO-raad, VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang.