Atelier Rijksbouwmeester

Organisatie

Atelier Rijksbouwmeester

en College van Rijksadviseurs

Als eerste adviseur van de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst bevordert en bewaakt de Rijksbouwmeester de architectonische kwaliteit en de stedenbouwkundige inpassing. Ook heeft de Rijksbouwmeester een centrale en coördinerende functie bij de voorbereiding en uitvoering van het rijksarchitectuurbeleid.

Per 1 september 2015 is Floris Alkemade Rijksbouwmeester en lid van het College van Rijksadviseurs. Het programma "Ruimte voor creativiteit en diversiteit" schetst de focus voor de periode 2013-2016. De Rijksbouwmeester is tevens voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De andere twee rijksadviseurs zijn prof. ir. Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water en prof. ir. Rients Dijkstra, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad. Het College van Rijksadviseurs heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en integraal te adviseren over (nationale) ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, gebiedsgericht en/of thematisch vanuit de ontwerpende disciplines. Binnenkort verschijnt het nieuwe Jaarprogramma van het College van Rijksadviseurs. Het programma is een actualisering van de voornemens en ambities zoals verwoord in De techniek van het verbinden: de agenda van het College van Rijksadviseurs 2012-2016.

Het atelier Rijksbouwmeester is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het programma "Ruimte voor creativiteit en diversiteit" schetst de focus voor de periode 2013-2016.