Academies van Bouwkunst

Onderwijsinstelling

Academies van Bouwkunst

Netwerkprogramma ontwerpopleidingen

In de periode 2013-2016 is Eric Frijters de coördinator van een serie regionale ontwerpateliers om kennis en ervaring tussen overheden en de onderwijsinstellingen uit te wisselen. Alle Academies participeren in dit programma.

De eerste in de reeks heet: Metabolismen van de Stad. Hieraan werken de Academies van Amsterdam, Rotterdam en Arnhem mee.

Het doel van dit netwerkprogramma is samenwerkingsvormen te realiseren tussen onderwijsinstellingen en de concrete werkpraktijk in de ruimtelijke opgaven van de lokale en regionale overheid. Deze overheden krijgen daarmee direct toegang tot de expertise en creativiteit van jonge ontwerpers en studenten krijgen de kans om gerichte praktijkervaring op te doen.

De maatschappelijke rol van de ontwerper vereist deels andere typen vaardigheden. Het is voor de ontwerpdisciplines van belang om snel aansluiting te vinden op de veranderende werkpraktijk. De Academies van Bouwkunst in Nederland zijn hierbij belangrijke en onderscheidende laboratoria, waar kennisoverdracht en onderzoek naar de ontwerpopgaven van gebouw, stad en landschap een combinatie vormen met een directe praktijkervaring.

Website Future Urban Regions