Wethouder

A. (Arjan) Kraijo

Alblasserdam

CDA

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, bereikbaarheid en verkeer
  • Integrale centrumontwikkeling
  • Duurzaamheid en milieu
  • Project Haven Zuid
  • Project Dok11
  • Project Mercon Kloos
  • Project Molen Souburgh
  • Onderwijs, sport, recreatie en toerisme
  • Dienstverlening
  • Verbonden partijen in portefeuille: GR Drechtsteden (PFO Fysiek, PFO Dienstverlening), Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR Souburgh

 

 

A. (Arjan) Kraijo.jpeg
Alle rechten voorbehouden