Wethouder

M. (Marten) van der Veen

Achtkarspelen

FNP

Portefeuille

  • Sport en cultuur, Frysk
  • Dorpen, versterking Mienskip, welzijnsaccommodaties
  • Economische zaken en toerisme
  • De Kruidhof
  • Locatie-ontwikkeling
  • Bouwen en wonen
  • Ruimtelijk beleid
  • Duurzame ontwikkeling
M. (Marten) van der Ven
Alle rechten voorbehouden