Artikel

Colofon

Deze website is in opdracht van en in samenwerking met Architectuur Lokaal ontwikkeld, ontworpen en gerealiseerd door Mediamatic LAB. Architectuur Lokaal is een onafhankelijke, ideële stichting met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is aangemerkt als culturele instelling. We leggen verbindingen tussen (publieke, private en incidentele) opdrachtgevers, (ontwerpende) opdrachtnemers en alle andere partijen die betrokken zijn bij bouwcultuur. Voor provinciale en lokale bestuurders, gedeputeerden en raadsleden hebben wij bijzondere aandacht. Bouwcultuur gaat verder dan het architectonisch ontwerp van gebouwen. Bouwcultuur verbindt cultuurbeleid, architectuurbeleid en bouwbeleid. Bouwcultuur omvat de ruimtelijke ordening, het stedenbouwkundig ontwerp, infrastructurele werken van ingenieurs en vooral het architectonisch ontwerp en kunst in de openbare ruimte. Bouwcultuur is niet voorbehouden aan professionals, maar een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel en van opdrachtgevers in het bijzonder.

De programma's van de politieke partijen zijn door Carien Overdijk verzameld en samengevat. Carien Overdijk is journalist/recensent en schrijft over architectuur, landschap en stedenbouw - overheid en maatschappij.

Mediamatic LAB maakt interactieve websites en doet social marketing met RFID & Facebook installaties op locatie. Deze website draait op Anymeta, dit is het Content Management System van Mediamatic LAB. Deze website is ook een toegang én onderdeel van het Open-CI-netwerk. Dit is een netwerk waarin verschillende organisaties hun kennis en producten ontsluiten en zo voor een breed, groeiend publiek toegankelijk maken.

Alle rechten voorbehouden