Wethouder

T. (Ted) Kok

Aalten

CDA

Portefeuille:

 • Documentaire informatievoorziening (DIV)
 • Coördinatie inkoop en subsidieverwerving
 • ICT en informatiebeheer
 • Control
 • Gemeentelijke belastingen en WOZ
 • Geo-informatie, kadaster en authentieke registraties
 • Archeologie / monumentenbeleid
 • Ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting
 • Beheer diverse gebouwen, grond en onderwijs- en sporthuisvesting
 • Begroting- en jaarverslagcyclus
 • Financiële administratie en invordering
 • Algemene uitkering, financiering en beleggingen
 • Facilitair
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Grondzaken, exploitatiegronden – woningbouw, exploitatiegronden – industrie
 • Planologie / ruimtelijk
 • Economische zaken

 

T. (Ted) Kok
Alle rechten voorbehouden