Architectuur Lokaal

Organisatie

Architectuur Lokaal

Landelijk kenniscentrum voor bouwcultuur

Architectuur Lokaal voert het programma 'Opdrachtgeverschap en omgevingsrecht' van de AAARO uit met het doel, kennis en ervaring te delen met opdrachtgevers over de juiste en evenredige toepassing van de wettelijke kaders op het gebied van het omgevingsrecht.
Het programma bestaat uit twee onderdelen:

'Ontwerp en omgevingsrecht' onderzoekt vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de omgevingswet. Dit project kan worden gevolgd via Atelier ZZ.

'Beter aanbesteden' ontwikkelt digitale handleidingen voor ontwikkelingscompetities en geïntegreerde contracten vanuit het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden.

Hiernaast coördineert Architectuur Lokaal de website Waaaro?Daaaro!